חדשות

הזמנה לאסיפה כללית לא מן המניין לצורך שינוי תקנון - 05/08/16
הזמנה לאסיפה כללית לא מן המניין לצורך שינוי תקנון - 05/08/16
20.07.2016
להזכירכם, כפי שנשלח במייל ב - 04/07/2016 מצורפת הזמנה לאסיפה כללית לא מן המניין לצורך שינוי תקנון. נא להביא יפוי כוח חתום על ידי מורשי חתימה - מצורף להזמנה זו.
הזמנה לאסיפה כללית לאישור מאזן ודוח כספי 2015 - 05/08/2016
הזמנה לאסיפה כללית לאישור מאזן ודוח כספי 2015 - 05/08/2016
20.07.2016
להזכירכם, כפי שנשלח במייל ב - 04/07/2016 מצורפת הזמנה לאסיפה כללית לצורך אישור מאזן ודוח כספי. נא להביא יפוי כוח חתום על ידי מורשי חתימה - מצורף להזמנה זו.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il