גביע כרמיאל לתלמידים ובוגרים

גביע כרמיאל לתלמידים ובוגרים

מאת: איגוד ההאבקות
יום שבת, 16 במרס 2013, 10:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

גביע כרמיאל 

לבוגרים ותלמידים


הנך מוזמן לגביע כרמיאל לבוגרים ותלמידים בסגנון יווני-רומי שיתקיים ביום 16.03.13 בכרמיאל.

המקום: אולם ספורט "האירוסים" רח' חוחית 65 כרמיאל.

משתתפים: סגנון יווני-רומי.

שקילה: 09:30-08:30          תחילת התחרות: 10:00

גיל המשתתפים:

בוגרים- 1996 ומטה: קבוצות משקל: 50-55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 ק"ג.
טולרנס 2 ק"ג.

תלמידים- 1998-99: קבוצות משקל: 25-29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 73-85 ק"ג.

תלמידים- 2000-01: קבוצות משקל: 38, 47, 66 ק"ג.

תנאי השתתפות:    

                            א. כל ספורטאי חייב להציג כרטיס מתחרה של איגוד     

                                ההאבקות התקף לשנת לשנת 2013.

                            ב. כל אגודה רשאית לשתף מספר ספורטאים בלתי מוגבל.

מנהל התחרות: פודוקשיק בוריס.

שופט ראשי: יוחננוב בוריס.

שופט שקילה: פרוטופופוב אלכסיי.

מזכירות: פיסצקי מיכאל, פודוקשיק בוריס.

פרסים: תעודות לזוכים. כמו כן המדורגים במקום הראשון יזכו גם בגביעים.

נהלים: כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אדום וכחול.
ההשתתפות תותר רק בנעלי האבקות או בנעלי ספורט חוקיות.

משמעת: לשופט הראשי הסמכות המוחלטת להפסיק את התחרות ולסלק מהאולם ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או כל אדם אחר הנמצא באולם ומתנהג בצורה בלתי ספורטיבית או מפריע למהלך התחרות.

ביטוח רפואי: כל אגודה מחויבת ואחראית לבטח את ספורטאיה הנוטלים חלק בתחרות.

רופא בתחרות: העמותה אחראית לספק רופא לתחרות.

טלפון לקשר: פודוקשיק בוריס 0547368133

בברכה,

מרכז למקצועות קרב אולימפיים - כרמיאל

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il