טופס צריך להיות חתום ע\"י מורשה חתימה באגודה.יש להביא מקור ביום הבחירות.
טופס צריך להיות חתום ע\"י מורשה חתימה באגודה.יש להביא מקור ביום הבחירות.
שלום רב,מצ\"ב טופס הודעה על הצגת רשימה לבחירות 2017.יש להגיש עד 15/10/17 עד השעה 12:00 כמו כן, נא לשלוח טופס עדכון מורשי חתימה.ניתן לשלוח את הטפסים בפקס. 08-8531630 או במייל.בנוסף נא להביא טפסי מקור לאסיפה הכללית ב 27/10/17.תודה.בברכה,אלונה אביב, מנכ\"לית
תחרות בארצות הברית, נובמבר 2014
תחרויות קרובות:

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il