גביע האיגוד לתלמידים בסגנון חופשי

גביע האיגוד לתלמידים בסגנון חופשי

מאת: איגוד ההאבקות
יום שבת, 16 ביוני 2012, 10:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

גביע האיגוד לתלמידים בסגנון חופשי

1. כללי:

א. בתאריך 16 ליוני 2012 יתקיים גביע האיגוד לתלמידים.

ב. ארגון התחרות באחריות "איגוד ההאבקות בישראל"

ג. התחרות תתקיים בין ערים. כל עיר רשאית להציב לתחרות מספר קבוצות בלתי מוגבל. הקבוצות יורכבו לאחר השקילה על ידי המאמנים ורשימות יוגשו לצורכי ההגרלה. כל קבוצה תכלול לא פחות מ-6 ולא יותר מ-15 ספורטאים לפחות בשש קבוצות משקל.

2. מקום התחרות:

התחרות תתקיים באולם הספורט של תיכון "עמית" ברחוב יהודה הלוי בבאר-שבע.

3. משתתפים:

סגנון חופשי, תלמידים שנת לידה 1997-1999.

4. קבוצות משקל:

תלמידים: 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85.  טולרנס 1 ק"ג!

5. גיל המשתתפים:

תלמידים שנת לידה 1997-1999.

6. שקילה: 8:30-9:30            תחילת התחרות: 10:00

7. תנאי השתתפות:

א. כל משתתף חייב להציג כרטיס מתחרה בתוף לשנת 2012 של "איגוד

ההאבקות בישראל".

ב. כל אגודה המשתפת את ספורטאיה בגביע האיגוד תשלם סך של 200 ש"ח.

ג.  כל קבוצה שתורכב לאחר שקילה חייבת נציג לצוות השופטים.:

8. מנהל התחרות: פודגייצקי קובי.

9. שופט ראשי: ספוז'ניקוב אלכס.

10. שופט שקילה: משייב ליבי.

11. מזכירות: פופוב מרק, מיכלצ'נקו דוד.

12. פרסים: הקבוצות המדורגות במקומות 1,2,3 יקבלו גביעים.

13. תלבושת:

כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אדום וכחול ובנעלי האבקות או בנעלי ספורט תקניות.

14. משמעת:

כל המשתתפים ידרשו למשמעת ספורטיבית, הוגנת ומנומסת במהלך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות והסמכות להפסיק את התחרות ולהוציא מהאולם ספורטאי, מאמן, נציג אגודה ו/או כל אדם אחר שיפריע למהלך התחרות.

15. ביטוח רפואי:

באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות.

16. כשירות בריאותית:

באחריות האגודות לדואג לכשירותם הבריאותית של הספורטאים.

17. רופא בתחרות:

רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח בתחרות. 

בכבוד רב,

איוגד ההאבקות בישראל

 

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il