אליפות ישראל לקדטים בסגנון יווני-רומי

אליפות ישראל לקדטים בסגנון יווני-רומי

מאת: איגוד ההאבקות
יום שישי, 22 בפברואר 2019, 09:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

1. בתאריך 22/02/2019 תתקיים אליפות ישראל קדטים.

2. ארגון התחרות באחריות איגוד ההאבקות.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים ברח' מרדכי מקלף 8 , באר שבע.

4. סגנון: יווני-רומי.

5. גילאי המשתתפים: קדטים (שנת לידה 2002-2004 ושנתון 2005 באישור רפואי המציין כי הספורטאי בריא וכשיר להשתתף בתחרות). 

6. קבוצות משקל:

41-45

48

51

55

60

65

71

80

92

110


  טולרנס 1 ק"ג

7. שעת שקילה: 09:00-10:00.

8. תחילת התחרות: 11:00.

9. תנאי השתתפות:

    א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2018.

    ב. ההשתפות בתחרות כרוכה בתשלום של 50 ש"ח לכל ספורטאי.

   ג. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות או נעלי ספורט.  

10. מנהל התחרות: צימקינד אריאל

11. שופט ראשי: ספוז'ניקוב אלכסיי

12. שופטי שקילה: טרושה ולדימיר

13. מזכירות: ספוז'ניקוב אלכסיי

14. פרסים: למדורגים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות ומדליות.

15. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

16. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

17. רופא בתחרות: רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.

18. שופטים בתחרות: כל אגודה אשר שולחת למעלה מ-3 ספורטאים לתחרות, מחוייבת לשלוח שופט. אגודה אשר אמורה לשלוח שופט ולא תעשה זאת, תחוייב ב-100 ש"ח לספורטאי עבור התחרות (במקום 50 ש"ח).

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il