אליפות ישראל תלמידים בסגנון יווני-רומי

אליפות ישראל תלמידים בסגנון יווני-רומי

מאת: איגוד ההאבקות
יום שישי, 27 באפריל 2018, 08:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

1. בתאריך 27/04/2018 תתקיים אליפות ישראל לתלמידים.

2. ארגון התחרות באחריות איגוד ההאבקות.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים ערד, ישעיהו 12.

4. סגנון: יווני רומי.

5. גילאי המשתתפים: תלמידים (שנת לידה 2003-2004 ו2005-2006). 

6. קבוצות משקל:

תלמידים 2003 - 2004

34-38

41

44

47

52

57

62

68

75

85

85+

תלמידים 2005 - 2006

29-32

34

38

41

44

47

52

57

62

68

75

85

85+

טולרנס 1 ק"ג

7. שעת שקילה: 08:00-10:00.

8. הרשמה: ההרשמה תעשה במקום בצירוף כרטיס מתחרה עם בדיקה רפואית בתוקף.

9. תחילת התחרות: 10:00.

10. תנאי השתתפות:

     א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2018.

     ב. ההשתפות בתחרות כרוכה בתשלום של 50 ש"ח לכל ספורטאי.

     ג. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות או נעלי ספורט.    

10. מנהל התחרות: צימקינד אריאל.

11. שופט ראשי: ספוז'ניקוב אלכסי.

12. שופטי שקילה: קולטון אלה.

13. מזכירות: ספוז'ניקוב ליאנה.

16. פרסים: לזוכים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות ומדליות.

17. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

18. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

19. רופא בתחרות: רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.

20. שופטים בתחרות: כל אגודה אשר שולחת למעלה מ-3 ספורטאים לתחרות, מחוייבת לשלוח שופט. אגודה אשר אמורה לשלוח שופט ולא תעשה זאת, תחוייב ב-100 ש"ח לספורטאי עבור התחרות (במקום 50 ש"ח).

21. התחרות לא תתקיים בהתאם לחוקים החדשים, כלומר ללא חלוקה לבתים עבור 6 או 7 ספורטאים, אלא בהתאם לתקנון הקודם והמוכר.

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il