מזרן פתוח

מזרן פתוח

מאת: איגוד ההאבקות
יום חמישי, 23 במרס 2017, 17:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

. בתאריך  23/03/2017 תתקיים מזרן פתוח

2. ארגון התחרות באחריות קידום האבקות רחובות.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים ברחובות, רח' הנביאים 8.

4. סגנון: יווני רומי

5. גילאי המשתתפים: תלמידים (שנת לידה 2002 - 2003),  (שנת לידה 2004 – 2005), בוגרים (שנת לידה 2001 ומטה). 

6. קבוצות משקל:

בוגרים

6. קבוצות משקל:

59 ק"ג

66 ק"ג

71 ק"ג

75 ק"ג

80 ק"ג

85 ק"ג

98 ק"ג

130 ק"ג

  טולרנס 2 ק"ג

תלמידים

29-32

35

38

42

47

53

59

66

73

 

85

85-100

     7. שעת שקילה: 17:00-18:00.

8. הרשמה: ההרשמה תעשה במקום בצירוף כרטיס מתחרה עם בדיקה רפואית בתוקף.

9. תחילת התחרות: 18:00.

10. תנאי השתתפות:

     א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2017.

     ב. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות או נעלי ספורט.    

11. מנהל התחרות: אריאל צימקינד.

13. שופט ראשי: טרושה ולדימיר.

14. שופטי שקילה: קסובסקי ולדימיר.

15. מזכירות: צימקינד בראל.

16. פרסים: לזוכים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות.

17. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

18. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

19. רופא בתחרות: רופא מטעם האגודה יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.


תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il