אליפות ישראל לקדטים/ות

אליפות ישראל לקדטים/ות

מאת: איגוד ההאבקות
יום שבת, 04 ביוני 2016, 15:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

1. בתאריך 04.06.16 תתקיים אליפות ישראל לקדטים/ות.

2. ארגון התחרות באחריות איגוד ההאבקות.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים באר שבע, רח' מרדכי מקלף 8.

4. סגנון: חופשי ונשים

5. גילאי המשתתפים: קדטים (שנת לידה 2001 - 1999)קדטיות (שנת לידה 2002 – 1999)

6. קבוצות משקל:


42 ק"ג

46 ק"ג

50 ק"ג

54 ק"ג

58 ק"ג

63 ק"ג

69 ק"ג

76 ק"ג

85 ק"ג

100 ק"ג

100+ ק"ג

טולרנס 1 ק"ג


קדטיות

38 ק"ג

40 ק"ג

43 ק"ג

46 ק"ג

49 ק"ג

52 ק"ג

56 ק"ג

60 ק"ג

65 ק"ג

70 ק"ג

טולרנס 1 ק"ג

7. שעת שקילה: 15:00-16:00.

8. הרשמה: ההרשמה תעשה במקום בצירוף כרטיס מתחרה עם בדיקה רפואית בתוקף.

9. תחילת התחרות: 16:30.

10. תנאי השתתפות:

     א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2016.

     ב. ההשתפות בתחרות כרוכה בתשלום של 50 ש"ח לכל ספורטאי.

     ג. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות או נעלי ספורט.    

10. מנהל התחרות: פודגוייצקי קובי.

11. שופט ראשי: למפרט ארקאדי.

12. שופטי שקילה: רחמילוב רפיק.

13. מזכירות: דוד רדצ'נקו.

16. פרסים: לזוכים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות ומדליות.

17. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

18. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

19. רופא בתחרות: רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.

20. שופטים בתחרות: כל אגודה אשר שולחת למעלה מ-3 ספורטאים לתחרות, מחוייבת לשלוח שופט. אגודה אשר אמורה לשלוח שופט ולא תעשה זאת, תחוייב ב-100 ש"ח לספורטאי עבור התחרות (במקום 50 ש"ח).

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il