ועדת מנדטים לקיום האסיפה הכללית (החוזרת) לצורך אישור מאזן ודוח מילולי 2012

מאת: איגוד ההאבקות
יום רביעי, 14 במאי 2014, 21:31
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:
לקראת האסיפה הכללית החוזרת לצורך אישור מאזן ודו"ח מילולי לשנת 2012 בתאריך 23/05/2014, מצורף להזכירכם פרוטוקול ועדת מנדטים שהתקיימה לקראת האסיפה הקודמת לצורך אישור מאזן ודו"ח מילולי. באסיפה ב - 23/5/14 נתייחס לנקודות האלה.

כתבות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il