אליפות באר שבע הפתוחה

אליפות באר שבע הפתוחה

מאת: איגוד ההאבקות
יום ראשון, 26 בינואר 2014, 18:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

1. בתאריך 26.01.14 תתקיים אליפות באר שבע הפתוחה.

2. ארגון התחרות באחריות אגודת הפועל הישגי באר שבע.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים באר שבע, התלמוד 10.

4. סגנון: חופשי .

5. גילאי המשתתפים: קדטים (שנת לידה 1999-1997) בוגרים (שנת לידה 1997 ומטה) ונשים (כל הגילאים)

6. קבוצות משקל:

קדטים

42 ק"ג

46 ק"ג

50 ק"ג

54 ק"ג

58 ק"ג

63 ק"ג

69 ק"ג

76 ק"ג

85 ק"ג

100 ק"ג

טולרנס 1 ק"ג

בוגרים

57 ק"ג

61 ק"ג

65 ק"ג

70 ק"ג

74 ק"ג

86 ק"ג

97 ק"ג

125 ק"ג

טולרנס 2 ק"ג

     נשים

48 ק"ג

53 ק"ג

55 ק"ג

58 ק"ג

60 ק"ג

63 ק"ג

69 ק"ג

75 ק"ג

 

7. שעת שקילה: 17:00-17:30.

8. הרשמה: ההרשמה תעשה במקום בצירוף כרטיס מתחרה עם בדיקה רפואית בתוקף.

9. תחילת התחרות: 18:00.

10. תנאי השתתפות:

     א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2014.

     ב. ההשתפות בתחרות כרוכה בתשלום של 50 ש"ח לכל ספורטאי.

     ג. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות או נעלי ספורט.    

11. מנהל התחרות: מישייב מקס.

13. שופט ראשי: מישייב ליבי.

14. שופטי שקילה: פוליאק יורי.

15. מזכירות: רדצ'נקו דוד.

16. פרסים: לזוכים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות ומדליות.

17. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

18. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

19. רופא בתחרות: רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.

20. שופטים בתחרות: כל אגודה אשר שולחת למעלה מ-3 ספורטאים לתחרות, מחויבת לשלוח שופט. אגודה אשר אמורה לשלוח שופט ולא תעשה זאת, תחויב ב-100 ש"ח לספורטאי עבור התחרות (במקום 50 ש"ח).

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il