פרוטוקול ועדת מנדטים לקיום אסיפה כללית ב-26.07.13 לצורך אישור מאזן ודו"ח מילולי לשנת 2012

מאת: איגוד ההאבקות
יום שישי, 05 ביולי 2013, 16:24
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:
*** ערעורים על תוצאות הועדה, ניתן להגיש עד ליום ד' 10.07.13 בשעה 08:00. ניתן להגיש ערעור באמצעות דוא"ל לאיגוד בכתובת contact@iwf.org.il או בפקס שמספרו: 08-8531630. ערעורים שיגיעו לאחר התאריך הנ"ל, לא יתקבלו! ***

כתבות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il