חדשות

פרוטוקול ועדת מנדטים לקיום אסיפה כללית ב-26.07.13 לצורך אישור מאזן ודו
פרוטוקול ועדת מנדטים לקיום אסיפה כללית ב-26.07.13 לצורך אישור מאזן ודו"ח מילולי לשנת 2012
05.07.2013
*** ערעורים על תוצאות הועדה, ניתן להגיש עד ליום ד' 10.07.13 בשעה 08:00. ניתן להגיש ערעור באמצעות דוא"ל לאיגוד בכתובת contact@iwf.org.il או בפקס שמספרו: 08-8531630. ערעורים שיגיעו לאחר התאריך הנ"ל, לא יתקבלו! ***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il