חדשות

טופס הצגת רשימות לבחירות
טופס הצגת רשימות לבחירות
09.10.2017
שלום רב,מצ\"ב טופס הודעה על הצגת רשימה לבחירות 2017.יש להגיש עד 15/10/17 עד השעה 12:00 כמו כן, נא לשלוח טופס עדכון מורשי חתימה.ניתן לשלוח את הטפסים בפקס. 08-8531630 או במייל.בנוסף נא להביא טפסי מקור לאסיפה הכללית ב 27/10/17.תודה.בברכה,אלונה אביב, מנכ\"לית
15/10/17 מועד אחרון להגשת מועמדות לבחירות לועד
15/10/17 מועד אחרון להגשת מועמדות לבחירות לועד
08.10.2017
המועמדים שמעוניינים להיבחר לוועד/הנהלה:   חברה המעוניינת להציג מועמד לועד חייבים להחזיק בעצמה או יחד עם חברה נוספת, לפחות 10% מכלל קולות ההצבעה שאושרו לאסיפה כללית. מועד אחרון להצגת הרשימות - 15/10/17 יום א\' שעה 12:00. הצגת הרשימות משמע הגשת תצהיר ארוך חתום ומאושר כדין למזכירות איגוד ההאבקות עד 15/10/17 החתום ע\"י הנציגים המוסמכים של האגודה או אגודות המייצגות פחות 10% מכלל קולות ההצבעה שאושרו לאסיפה הכללית ובו הודעה על כוונה להתמודד בעצמה או להתאחד לרשימה שתתמודד בבחירות.
תוכנית עבודה 2018 סגנון יווני רומי
תוכנית עבודה 2018 סגנון יווני רומי
08.10.2017
התוכנית הנה משוערת, ייתכנו שינויים.
תוכנית עבודה 2018 סגנון חופשי
תוכנית עבודה 2018 סגנון חופשי
08.10.2017
התוכנית הנה משוערת, ייתכנו שינויים.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il