חדשות

מודעת אבל
חידוש כרטיסים
חידוש כרטיסים
09.10.2016
להזכירכם, יש לעבור בדיקות רפואיות בתחילת העונה ולהדביק בול חדש על מנת להשתתף בתחרויות בעונה החדשה. 
הזמנה לאסיפה כללית לא מן המניין לצורך שינוי תקנון - 05/08/16
הזמנה לאסיפה כללית לא מן המניין לצורך שינוי תקנון - 05/08/16
20.07.2016
להזכירכם, כפי שנשלח במייל ב - 04/07/2016 מצורפת הזמנה לאסיפה כללית לא מן המניין לצורך שינוי תקנון. נא להביא יפוי כוח חתום על ידי מורשי חתימה - מצורף להזמנה זו.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il