אליפות הפועל הישגי ב

אליפות הפועל הישגי ב"ש

מאת: איגוד ההאבקות
יום שבת, 02 בפברואר 2013, 10:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

1. בתאריך 02.02.13 תתקיים אליפות הפועל הישגי ב"ש הפתוחה – חצי משקלים.

2. ארגון התחרות באחריות אגודת הפועל הישגי ב"ש.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים בבאר שבע. מיקום מדוייק ימסר בהמשך. ניתן ליצור קשר עם מנשיר מישייב בטל' 0546307432 עם הגיעכם לב"ש.

4. סגנון: חופשי ונשים.

5. גילאי המשתתפים: בוגרים (שנת לידה 1996 ומטה), קדטים (שנת לידה 1996-1998), תלמידים (שנת לידה 1998-2001) ונשים בכל הגילאים.

6. קבוצות משקל:

בוגרים:

55, 66, 84 ו-120

קדטים:

42, 50, 58, 69 ו-85

תלמידים:

32, 38, 47, 59 ו-73

נשים: ע"פ תקנון FILA  בהתאם לגילאים.

7. שעת שקילה: 10:00-11:00.

8. תחילת התחרות: 11:30.

9. תנאי השתתפות:

     א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2013.

     ב. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות או נעלי ספורט.  

10. מנהל התחרות: מישייב מקס.

11. שופט ראשי: ארקדי למפרט.

12. שופטי שקילה: מישייב ליבי.

13. מזכירות: מישייב מנשיר.

14. פרסים: למדורגים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות.

15. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

16. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

17. רופא בתחרות: רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il