תחרות האבקות ע

תחרות האבקות ע"ש אירווינג וטובי שווארץ

מאת: איגוד ההאבקות
יום שישי, 13 בינואר 2023, 17:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

1. בתאריך 13/01/2022 תתקיים תחרות ע"ש אירווינג וטובי שווארץ.

2. ארגון התחרות באחריות עיריית שדרות.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים בבאר שבע, רח' יהודה הלוי 11 או מרדכי מקלף 8

4. סגנון: חופשי ונשים.

      5. גילאי המשתתפים: בנים (2011-2012) (2013 עם אישור רפואי בלבד).   בנות 2012-2014, 2009-2011.

6. קבוצות משקל:

בנים:

26 ק"ג, 29 ק"ג, 32 ק"ג, 35 ק"ג, 38 ק"ג, 41 ק"ג, 44 ק"ג, 48 ק"ג, 

52 ק"ג, 57 ק"ג, 62 ק"ג, 68 ק"ג, 75 ק"ג, 85 ק"ג, 85+ ק"ג.

בנות:

23 ק"ג, 26 ק"ג, 29 ק"ג, 32 ק"ג, 35 ק"ג, 38 ק"ג, 41 ק"ג, 44 ק"ג, 47 ק"ג, 

50 ק"ג, 54 ק"ג, 58 ק"ג, 63 ק"ג, 68 ק"ג, 73 ק"ג, 80 ק"ג.

       7. שעת שקילה: 09:00-10:00.

8. הרשמה: ההרשמה תעשה במקום בצירוף כרטיס מתחרה עם בדיקה רפואית בתוקף.

9. תחילת התחרות: 10:30.

10. תנאי השתתפות:

יש להתנהל בהתאם להנחיות, אין לאכול באולם הספורט, יש לעטות מסכה לאורך כל התחרות מלבד קרב עצמו, העובר על הנחיות אלו יורחק מן האולם.

כמות המשתתפים בתחרות מוגבלת עד 100 ספורטאים.

     א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2022-2023.

     ב. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות תקניים.

ג. ההשתפות בתחרות כרוכה בתשלום של 50 ש"ח לכל ספורטאי.

10. בעלי התפקידים בתחרות:

      מנהל התחרות: רחמילוב רפי

      שופט ראשי: למפרט ארקדי

      שופטי שקילה: שולמן לאוניד

      מזכירות: ברינגולץ איליה    

11. פרסים: לזוכים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות.

12. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

13. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

14. רופא בתחרות: רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il