אליפות חורף קדטים סגנון יווני-רומי

אליפות חורף קדטים סגנון יווני-רומי

מאת: איגוד ההאבקות
יום שישי, 11 בינואר 2013, 10:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:
 1. כללי

א.      בתאריך 11 לינואר  2013 תתקיים אליפות חורף לקדטים.

ב.      ארגון התחרות באחריות איגוד ההאבקות.

2.      מקום התחרות:  התחרות תתקיים באולם הספורט של אגודת קידום רחובות, רח' הנביאים 8, רחובות.

 1. משתתפים: סגנון יווני-רומי - קדטים
 2. קבוצות משקל:
 1. 100

  85

  76

  69

  63

  58

  54

  50

  46

  39-42

 2. טולרנס - 1 ק"ג
 3. גיל המשתתפים: קדטים (שנת לידה 1996-1998)
 4. שקילה :  9:30- 8:30 -  תחילת התחרות10:00

7.   תנאי השתתפות:

א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2013.

ב. דמי השתתפות בתחרות כרוכה בתשלום של 50 ¤  לכל ספורטאי.

ג. תשלום לתחרות יעשה לאחר התחרות באיגוד (אגודה אשר לא תשלם על תחרות זו לא תוכל להשתתף בתחרות הבאה שתהיה)

8.      מנהל התחרות – צימקינד אריאל

9.      שופט ראשי- יוחננוב בוריס

10.   שופט שקילה –  טרושה ולדימיר

11.   מזכירות – פטרוסיאן ליאנה

12.   פרסים- למדורגים  במקומות : IIIIII , יוענקו  תעודות ומדליות.

13.   תלבושת- כל משתתף יצטייד בשני "דרסים" , אדום וכחול ובנעלי האבקות או בנעלי ספורט חוקיות.

14. משמעת- כל המשתתפים ידרשו למשמעת ספורטיבית, הוגנת ומנומסת במהלך התחרות. למנהל התחרות  שמורה הזכות והסמכות להפסיק את התחרות ולהוציא מהאולם ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או כל אדם אחר שיפריע למהלך התחרות.

15. ביטוח רפואי- באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות.

16. כשירות בריאותית- באחריות האגודות לדאוג לכשירותם הבריאותית של הספורטאים.

17. רופא בתחרות - רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במהלך התחרות.

18. שופטים לתחרות: כל אגודה שמשתתפת בתחרות עם 4 ומעלה ספורטאים אמורה לשלוח שופט.

 אגודה שלא תשלח שופט תידרש לשלם עבור השתתפות בתחרות 100 ש''ח לכל ספורטאי (במקום 50 ש''ח).

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il