אליפות ישראל לקדטים בסגנון יווני רומי

אליפות ישראל לקדטים בסגנון יווני רומי

מאת: איגוד ההאבקות
יום שישי, 04 ביוני 2021, 11:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

1. בתאריך 04/06/2021 תתקיים אליפות ישראל קדטים.

2. ארגון התחרות באחריות איגוד ההאבקות.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים ברח' ישעיהו 12, היכל ספורט אלון, ערד.

4. סגנון: יווני-רומי.

5. גילאי המשתתפים: קדטים (שנת לידה 2004-2006) - שנת לידה 2007 מורשים להשתתף רק אלופי ישראל לתלמידים בשנה שעברה.

6. קבוצות משקל:

41-45

48

51

55

60

65

71

80

92

110


  ללא טולרנס

7. שעת שקילה: 09:00-10:00.

8. תחילת התחרות: 11:00.

9. תנאי השתתפות:

    א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2021.

    ב. ההשתפות בתחרות כרוכה בתשלום של 50 ש"ח לכל ספורטאי.

   ג. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות או נעלי ספורט.  

הודעה

1. רק מנהל תחרות ויו"ר ועדת השופטים רשאים לבדוק ערעורים (צ'לנג'ים).

מאמנים אינם רשאים לגשת לעמדת השופטים.

2. המאמנים מתבקשים להתנהג בצורה ספורטיבית ומכובדת.

מי שיתנהג בצורה לא נאותה יקבל אזהרה ממנהל התחרות בפעם הראשונה.

במידה ויקבל אזהרה שניה, הוא יצטרך לעזוב את האולם ולא יורשה לחזור לתחרות.

כל מקרה ידון לאחר מכן ע"י הנהלת האיגוד ותתקבל החלטה לגבי המשך.

10. מנהל התחרות: צימקינד אריאל

11. שופט ראשי: ספוז'ניקוב אלכסיי

12. שופטי שקילה: טרושה ולדימיר

13. מזכירות: ספוז'ניקוב אלכסיי

* ערעורים יטופלו רק ע"י מנהל התחרות ושופט הראשי!

14. פרסים: למדורגים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות ומדליות.

15. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

16. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

17. רופא בתחרות: רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.

18. שופטים בתחרות: כל אגודה אשר שולחת למעלה מ-3 ספורטאים לתחרות, מחוייבת לשלוח שופט. אגודה אשר אמורה לשלוח שופט ולא תעשה זאת, תחוייב ב-100 ש"ח לספורטאי עבור התחרות (במקום 50 ש"ח).

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il