אליפות ישראל לבוגרים עד גיל 23

אליפות ישראל לבוגרים עד גיל 23

מאת: איגוד ההאבקות
יום שבת, 29 במאי 2021, 11:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

1. בתאריך 29/05/2021 תתקיים אליפות ישראל עד גיל 23.

2. ארגון התחרות באחריות איגוד ההאבקות.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים ברח' מרדכי מקלף 8, או רח' יהודה הלוי 11, באר שבע

4. סגנון: חופשי ונשים.

5. גילאי המשתתפים: בוגרים עד גיל 23 (שנת לידה 2005 ומטה) בוגרות 2007 ומטה (גברים שנת לידה 2006 עד 57 ק"ג בלבד)

6. קבוצות משקל:

בוגרים:

57 ק"ג, 61 ק"ג, 65 ק"ג, 70 ק"ג, 74 ק"ג, 79 ק"ג, 86 ק"ג, 92 ק"ג, 97 ק"ג, 125 ק"ג.

נשים:

50 ק"ג, 53 ק"ג, 55 ק"ג, 57 ק"ג, 59 ק"ג, 62 ק"ג, 65 ק"ג, 68 ק"ג, 72 ק"ג, 76 ק"ג.


טולרנס 2 ק"ג

7. שעת שקילה: 09:00-10:00.

8. תחילת התחרות: 11:00.

9. תנאי השתתפות:

***כל משתתף חייב להציג דרכון ירוק (מונפק שבוע לאחר החיסון השני) או בדיקת קורונה שלילית עד 72 שעות לפני תחילת התחרות.

כמות המשתתפים בתחרות מוגבלת עד 100 ספורטאים.

קהל צופים - הכנסה מותרת רק עם דרכון ירוק.

     א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לעונה 2020-2021.

     ב. ההשתפות בתחרות כרוכה בתשלום של 100 ש"ח לכל ספורטאי.

10. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות או נעלי ספורט.  

11. מנהל התחרות: שולמן לאוניד.

12. שופט ראשי: למפרט ארקאדי.

13. שופטי שקילה: ברינגולץ איליה.

14. מזכירות: מרקמן מיכאל.

15. פרסים: למדורגים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות ומדליות. 

ספורטאי אשר זכה במדליה אך לא נשאר לטקס הענקת המלדיות, זכייתו תבוטל.

16. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

17. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

18. רופא בתחרות: רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.

19. שופטים בתחרות: כל אגודה אשר שולחת למעלה מ-3 ספורטאים לתחרות, מחויבת לשלוח שופט. אגודה אשר אמורה לשלוח שופט ולא תעשה זאת, תחוייב ב-150 ש"ח לספורטאי עבור התחרות (במקום 100 ש"ח).

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il