אליפות הפועל הישגי באר שבע הפתוחה

אליפות הפועל הישגי באר שבע הפתוחה

מאת: איגוד ההאבקות
יום שלישי, 02 ביולי 2019, 18:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

1. בתאריך 02/07/2019 תתקיים אליפות הפועל הישגי באר שבע הפתוחה.

2. ארגון התחרות באחריות אגודת הפועל הישגי באר שבע.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים ברחוב יהודי סוריה 8 , באר שבע .

4. סגנון: חופשי ונשים.

5. גילאי המשתתפים: תלמידים (2006-2007, 2004-2005) ונשים בכל הגילאים

6. קבוצות משקל:


תלמידים 2004 - 2005

34-38

41

44

47

52

57

62

68

75

85

85+

תלמידים 2006 - 2007

29-32

35

38

41

44

47

52

57

62

68

75

85

85+


     
תלמידות


29-33

3639424650545862

66

טולרנס 1 ק"ג

7. שעת שקילה: 18:00-18:30.

8. הרשמה: ההרשמה תעשה במקום בצירוף כרטיס מתחרה עם בדיקה רפואית בתוקף.

9. תחילת התחרות: 19:00.

10. תנאי השתתפות:

     א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2018-2019.

     ב. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות או נעלי ספורט.    

11. מנהל התחרות: מישייב מקס

13. שופט ראשי: ספוז'ניקוב אלכסיי

14. שופט שקילה: ספוז'ניקוב אלכסיי

15. מזכירות: ספוז'ניקוב יבגני

16. פרסים: לזוכים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות.

17. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

18. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

19. רופא בתחרות: רופא מטעם האגודה יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il