אליפות הקיץ בבאר שבע

אליפות הקיץ בבאר שבע

מאת: איגוד ההאבקות
יום שבת, 21 ביולי 2018, 12:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

1. בתאריך 21/07/2018 תתקיים אליפות הקיץ בב"ש במתקונת מזרון פתוח.

2. ארגון התחרות באחריות אגודת הפועל הישגי ב"ש.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים באולם ההאבקות של הפועל הישגי ב"ש, לפרטים נוספים נא לפנות למישייב מקס.

4. סגנון: חופשי, ונשים.

5. גילאי המשתתפים: תלמידים (2003-2004, 2005-2006) בוגרי/ות (שנת לידה 2002 ומטה עם אישור רפואי).

6. קבוצות משקל:

בוגרים

55

60

63

67

72

77

82

87

97

130

נשים

50

53

55

57

59

62

65

68

72

76

תלמידים 2005-2006


34-38

41

44

48

52

57

62

68

75

85

+85

 

תלמידים 2003-2004


34-38

41

44

48

52

57

62

68

75

85

+85

טולרנס 1 ק"ג

7. שעת שקילה: 12:00-12:30.

8. הרשמה: ההרשמה תעשה במקום בצירוף כרטיס מתחרה עם בדיקה רפואית בתוקף.

9. תחילת התחרות: 13:00.

10. תנאי השתתפות:

     א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2017-2018.

     ב. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות או נעלי ספורט.    

11. מנהל התחרות: ספוז'ניקוב אלכס

13. שופט ראשי: פבזנר אוקסנה

14. שופט שקילה: קולטון אלה

15. מזכירות: ספוז'ניקוב אלכס

16. פרסים: לזוכים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות.

17. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

18. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

19. רופא בתחרות: רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il