אליפות קידום האבקות רחובות הפתוחה

אליפות קידום האבקות רחובות הפתוחה

מאת: איגוד ההאבקות
יום רביעי, 13 ביוני 2018, 17:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

1. בתאריך 14/06/2018 תתקיים אליפות קידום האבקות רחובות הפתוחה.

2. ארגון התחרות באחריות אגודת קידום האבקות רחובות.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים רחובות, באולם האבקות של אגודת קידום האבקות רחובות (לפרטים נוספים נא לפנות לצימקינד אריאל).

4. סגנון: יווני-רומי.

5. גילאי המשתתפים: בוגרים (שנתון 2002 ומטה) ונשים.

6. קבוצות משקל:

בוגרים


55

60

63

67

72

77

82

87

97

130

נשים


50

53

55

57

59

62

65

68

72

76

טולרנס 1 ק"ג.

7. שעת שקילה: 17:00-17:30.

8. הרשמה: ההרשמה תעשה במקום בצירוף כרטיס מתחרה עם בדיקה רפואית בתוקף.

9. תחילת התחרות: 18:00.

10. תנאי השתתפות:

   א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2017-2018.

  ב. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות או נעלי ספורט.    

11. מנהל התחרות: צימקינד אריאל

12. פרסים: לזוכים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות.

13. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

14. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

15. רופא בתחרות: רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.


תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il