מזרן פתוח

מזרן פתוח

מאת: איגוד ההאבקות
יום ראשון, 30 באפריל 2017, 15:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

1. בתאריך  30/04/2017 תתקיים מזרן פתוח.

2. ארגון התחרות באחריות מכבי עמ"י ערד.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים בערד, אולם ספורט בית הספר עופרים.

4. סגנון: יווני רומי

5. גילאי המשתתפים: תלמידים (שנת לידה 2002 - 2003),  (שנת לידה 2004 – 2005), בוגרים (שנת לידה 2001 ומטה), נשים כל הגילאים.

6. קבוצות משקל:

בוגרים

6. קבוצות משקל:

59 ק"ג

66 ק"ג

71 ק"ג

75 ק"ג

80 ק"ג

85 ק"ג

98 ק"ג

130 ק"ג

  טולרנס 2 ק"ג

תלמידים

29-32

35

38

42

47

53

59

66

73

 

85

85-100

     

נשים לפי תקנון UWW.


7. שעת שקילה: 15:00-16:00.

8. הרשמה: ההרשמה תעשה במקום בצירוף כרטיס מתחרה עם בדיקה רפואית בתוקף.

9. תחילת התחרות: 16:30.

10. תנאי השתתפות:

     א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2017.

     ב. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות או נעלי ספורט.    

11. מנהל התחרות: ספוז'ניקוב אלכסי.

13. שופט ראשי: קורניך אנדרי.

14. שופטי שקילה: אוקומנסקי ולדימיר.

15. מזכירות: סיגל אלכסנדר.

16. פרסים: לזוכים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות.

17. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

18. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

19. רופא בתחרות: רופא מטעם האגודה יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.


תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il