אליפות חנוכה הפתוחה

אליפות חנוכה הפתוחה

מאת: איגוד ההאבקות
יום שישי, 23 ב 2016, 16:15
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

1. בתאריך 23/12/2016 תתקיים אליפות חנוכה הפתוחה.

2. ארגון התחרות באחריות עוצמה בת ים.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים בת ים, רח' רהב 7.

4. סגנון: חופשי .

5. גילאי המשתתפים: תלמידים (2002-2003, 2004-2005) בוגרים (שנת לידה 2000 ומטה, מותרת השתתפות של בוגרים שנת לידה 2001 עם אישור רפואי), בנות כל הגילאים.

6. קבוצות משקל:

בוגרים

57

61

65

70

74

86

97

125


טולרנס 2 ק"ג

תלמידים

32 ק"ג

35 ק"ג

38 ק"ג

42 ק"ג

47 ק"ג

53 ק"ג

59 ק"ג

66 ק"ג

73 ק"ג

85 ק"ג

85+ ק"ג

 

נשים לפי תקנון UWW.

7. שעת שקילה: 16:15-17:00.

8. הרשמה: ההרשמה תעשה במקום בצירוף כרטיס מתחרה עם בדיקה רפואית בתוקף.

9. תחילת התחרות: 17:00.

10. תנאי השתתפות:

     א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2016-2017.

     ב. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות או נעלי ספורט.    

11. מנהל התחרות: סרגו סימוניאן

13. שופט ראשי: לב קום.

14. שופטי שקילה: ברינגולץ איליה.

15. מזכירות: סרברינסקי אלכסנדר.

16. פרסים: לזוכים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות.

17. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

18. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

19. רופא בתחרות: רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il