אליפות ישראל לבוגרים/ות - חלק 2

אליפות ישראל לבוגרים/ות - חלק 2

מאת: איגוד ההאבקות
יום שבת, 23 בינואר 2016, 12:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

1. בתאריך 23/01/2016 תתקיים אליפות ישראל לבוגרים/ות - חלק 2.

2. ארגון התחרות באחריות איגוד ההאבקות.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים ברח' מרדכי מקלף 8, או רח' יהודה הלוי 11, באר שבע

4. סגנון: חופשי ונשים.

5. גילאי המשתתפים: בוגרים (שנת לידה 1999 ומטה) בוגרות ( שנת לידה 2001 ומטה)

6. קבוצות משקל:

בוגרים

 57 ק"ג

 65 ק"ג

86 ק"ג

97 ק"ג


טולרנס 2 ק"ג

נשים


 53 ק"ג

 60 ק"ג

69 ק"ג

75 ק"גטולרנס 2 ק"ג

7. שעת שקילה: 12:00-13:00.

8. תחילת התחרות: 13:30.

9. תנאי השתתפות:

     א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2016.

     ב. ההשתפות בתחרות כרוכה בתשלום של 100 ש"ח לכל ספורטאי.

10. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות או נעלי ספורט.  

11. מנהל התחרות: קובי פודגויצקי.

12. שופט ראשי: למפרט ארקאדי.

13. שופטי שקילה: פירגר אנטולי.

14. מזכירות: יורי פוליאק.

15. פרסים: למדורגים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות ומדליות. 

16. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

17. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

18. רופא בתחרות: רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.

19. שופטים בתחרות: כל אגודה אשר שולחת למעלה מ-3 ספורטאים לתחרות, מחויבת לשלוח שופט. אגודה אשר אמורה לשלוח שופט ולא תעשה זאת, תחוייב ב-150 ש"ח לספורטאי עבור התחרות (במקום 100 ש"ח).

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il