עולימפיאדה

עולימפיאדה

מאת: איגוד ההאבקות
יום שישי, 14 ב 2014, 11:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

 

 כללי התחרות:

 

1.     14 נובמבר 2014 תתקיים תחרות במסגרת פעילויות של  "עולימפיאדה" לתלמידים, קדטים ,נוער, 

 

2.     מקום התחרות:  התחרות תתקיים באולם הספורט  בה''ס "הערבה" אילת.

 

3.    משתתפים: סגנון יווני-רומי.

 

       קבוצות משקל:

 

       תלמידים : (2003-2001), 32, 35, 38, 42, 47, 53, 599, 66, 73, 85, 85+

 

      קדטים : (2000-1998), 58,54,50,46,42 100,85,76,69,63 +1 ק"ג.

 

     נוער : (1997-1995)-120,96,4,774,66,60,55,50.  טולרנס +2 ק"ג.

 

    בנות כל הגילאים.

 

      שקילה : 13/11/14  17:00-18:00. התחרות:14/11/14 בשעה 11:00.  

 

4.   תנאי השתתפות: כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2012.

 

5.     מנהל התחרות – קורניך אנדרי

 

6.     שופט ראשי- ספוז'ניקוב אלכס

 

7.     שופטי שקילה –  ספוז'ניקוב אלכס

 

8.    תלבושת- כל משתתף יצטייד בשני "דרסים" , אדום וכחול ובנעלי האבקות או בנעלי ספורט חוקיות.

 

9.    משמעת- כל המשתתפים ידרשו למשמעת ספורטיבית, הוגנת ומנומסת במהלך התחרות.

       למנהל    התחרות  שמורה הזכות והסמכות להפסיק את התחרות ולהוציא מהאולם ספורטאי, מאמן,

       נציג אגודה או כל אדם אחר שיפריע למהלך התחרות.

 

10.   ביטוח רפואי- באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות.

 

11.   כשירות בריאותית- באחריות האגודות לדאוג לכשירותם הבריאותית של הספורטאים.

 

12.   רופא בתחרות - רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במהלך התחרות.

 

13.   כל אגודה אשר שולחת למעלה מ-3 ספורטאים לתחרות מחויבת לשלוח שופט


 

 

 


תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il