גביע האיגוד לתלמידים בסגנון חופשי

גביע האיגוד לתלמידים בסגנון חופשי

מאת: איגוד ההאבקות
יום שבת, 14 ביוני 2014, 09:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

גביע האיגוד לתלמידים בסגנון חופשי

1. בתאריך 14/06/14 יתקיים גביע האיגוד לתלמידים בסגנון חופשי.

2. ארגון התחרות באחריות איגוד ההאבקות.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים באולם "דניס הישרדות", באר שבע.

4. סגנון: חופשי.

5. גילאי המשתתפים: תלמידים (שנת לידה 1999-2001).

6. קבוצות משקל:

32

35

38

42

47

53

59

66

73

85


טולרנס 1 ק"ג.

7. שעת שקילה: 09:00-10:00.

8. תחילת התחרות: 10:30.

9. תנאי השתתפות:

     א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2014.

     ב. ההשתפות בתחרות כרוכה בתשלום של 200 ש"ח לכל קבוצה.

     ג. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות או נעלי ספורט.  

     ד. התחרות הינה בין ערים ולא בין קבוצות. כל עיר רשאית להציג מספר בלתי מוגבל של קבוצות. ההרכב של כל עיר יוחלט ע"י המאמנים לאחר השקילה והרשימות תוגשנה למזכירות לצורך ההגרלה. כל קבוצה בהגרלה תכלול לא פחות מ-6 ולא יותר מ-15 ספורטאים ויהיו לה נציגים במינימום 6 קטגוריות משקל.

10. מנהל התחרות: קלסניקוב יוסי.

11. שופט ראשי: אלכסיי ספוז'ניקוב.

12. שופטי שקילה: מישייב ליבי.

13. מזכירות: לאוניד שולמן.

14. פרסים: הקבוצות המדורגות במקומות 1-3 יוענקו גביעים ותעודות.

15. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

16. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

17. רופא בתחרות: רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.

18. שופטים בתחרות: כל קבוצה שתורכב לאחר השקילה מחוייבת לשלוח לפחות נציג אחד לצוות השיפוט.

 

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il