אליפות ערד הפתוחה

אליפות ערד הפתוחה

מאת: איגוד ההאבקות
יום שבת, 07 ביוני 2014, 09:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

. בתאריך 07/06/2014 תתקיים אליפות "ערד פתוחה".

2. ארגון התחרות באחריות "מכבי ערד"

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים באולם הספורט של מכבי ערד, בית הספר עופרים. (לבירור כתובת מדוייקת -  אלכסיי ספוזניקוב 0546833199)

4. סגנון: יווני-רומי.

5. גילאי המשתתפים: תלמידים (שנת לידה 1999-2000), תלמידים (שנת לידה 2001-2002), בוגרים (שנת לידה 97' ומטה).

6. קבוצות משקל:

 בוגרים

59 ק"ג

66 ק"ג

71 ק"ג

75 ק"ג

80 ק"ג

85 ק"ג

98 ק"ג

130 ק"ג

 טולרנס 2 ק"ג

תלמידים שנת לידה 1999 - 2000

32 ק"ג

35 ק"ג

38 ק"ג

42 ק"ג

47 ק"ג

53 ק"ג

59 ק"ג

66 ק"ג

73 ק"ג

85 ק"ג

85+ ק"ג

תלמידים שנת לידה 2002 - 2001

29 ק"ג

32 ק"ג

35 ק"ג

38 ק"ג

41 ק"ג

44 ק"ג

47 ק"ג

50 ק"ג

54 ק"ג

58 ק"ג

63 ק"ג

69 ק"ג

76 ק"ג

85 ק"ג

85+ ק"ג

     

7. שעת שקילה: 10:00 – 09:00.

8. תחילת התחרות: 10:30.

9. תנאי השתתפות:

     א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2014.

     ב. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות או נעלי ספורט.  

10. מנהל התחרות: אלכסיי ספוזניקוב.

11. שופט ראשי: אלכסנדר סיגל

12. שופטי שקילה: פבזנר אוקסנה

13. מזכירות: ליאנה פטרוסיאן.

14. פרסים: למדורגים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות.

15. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

16. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

17. רופא בתחרות: רופא מטעם האגודה יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.

 

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il