שלום רב,מצ\"ב טופס הודעה על הצגת רשימה לבחירות 2017.יש להגיש עד 15/10/17 עד השעה 12:00 כמו כן, נא לשלוח טופס עדכון מורשי חתימה.ניתן לשלוח את הטפסים בפקס. 08-8531630 או במייל.בנוסף נא להביא טפסי מקור לאסיפה הכללית ב 27/10/17.תודה.בברכה,אלונה אביב, מנכ\"לית
המועמדים שמעוניינים להיבחר לוועד/הנהלה:   חברה המעוניינת להציג מועמד לועד חייבים להחזיק בעצמה או יחד עם חברה נוספת, לפחות 10% מכלל קולות ההצבעה שאושרו לאסיפה כללית. מועד אחרון להצגת הרשימות - 15/10/17 יום א\' שעה 12:00. הצגת הרשימות משמע הגשת תצהיר ארוך חתום ומאושר כדין למזכירות איגוד ההאבקות עד 15/10/17 החתום ע\"י הנציגים המוסמכים של האגודה או אגודות המייצגות פחות 10% מכלל קולות ההצבעה שאושרו לאסיפה הכללית ובו הודעה על כוונה להתמודד בעצמה או להתאחד לרשימה שתתמודד בבחירות.
התוכנית הנה משוערת, ייתכנו שינויים.
תחרות בארצות הברית, נובמבר 2014
תחרויות קרובות:
Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il